Vill du förbättra dina levnadsvanor och må bättre?

Välkommen att höra av dig!
HÄLSA INKLUDERAR:
  • Fysiskt välmående
  • Psykiskt välmående
  • Social hälsa
  • Verktyg för att leva ett sunt liv
  • Frånvaro av sjukdom
  • Förmågan att återhämta sig

Sista Minuten Nyheter

 

För updates & information följ oss på sociala medier

Definitionen av hälsa

Hälsa är ett brett ämne som kan definieras som individens fysiska, psykiska och sociala hälsa, och ses även som en resurs för att leva ett sunt liv. Hälsa omfattar inte endast frånvaro av sjukdom, utan även förmågan att återhämta sig från sjukdom och andra förhinder man kan tänkas stöta på under livets gång. Faktorer som kan gynna en god hälsa är till exempel: arvsanlag, miljö, relationer och uppväxt.

Elizabeth Tornland

Elizabeth Tornland är chef på Sweden Sportspilates och har med glädje jobbat med pilates, massage och omvårdnad i över 13 år. Hon är passionerad i sitt jobb, och hennes strävan är att göra andra glada och föreläsa om hälsa. Elizabeth värnar om dig som individ och bryr sig om hur du mår, inte bara fysiskt utan även hur du mår psykiskt och socialt, och detta är något som teamet på Sweden Sportspilates håller med om helhjärtat.

GET IN TOUCH